Aandoeningen en behandelingen

In België en Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer u of iemand in uw directe omgeving slecht ziet of helemaal blind wordt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor wonen, werken, ontspanning, onderwijs, opvoeding en mobiliteit. De oogartsenpraktijk St Truiden verleent in samenwerking met de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht optimale oogheelkundige zorg.

Folders Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht

De folders van behandelingen die bij de oogartsenpraktijk St Truiden worden uitgevoerd

Aanvullende informtie

De Oogartsenpraktijk Sint-Truiden, in nauwe samenwerking met de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht, stelt  informatie voor patënten beschikbaar. Hier vindt u deze patiëntenfolders. Ook op onze site staat  informatie over veelvoorkomende aandoeningen en behandelingen. 

Nuttige links

www.oogheelkundemaastricht.nl

www.braille.be

 www.lichtenliefde.be

www.vlaamsoogpunt.be