MUMC TV

Keel Neus en Oor

Cochleair implantaat

Doof zijn hoeft geen onoplosbaar probleem meer te zijn. Met behulp van een cochleair implantaat (CI) kunnen mensen die vrijwel doof zijn, toch weer (leren) horen. Arjan van Oirschot uit Son kreeg zo’n CI geïmplanteerd in het Maastricht UMC+.

Publicatiedatum:

22-02-2011

Bron:

L1 GML 27-08-2010