Medewerkers

Paramedici

Gérald de Rassenfosse: OptometristGérald de Rassenfosse: OptometristDaniëlle Lemmens: OrthoptisteDaniëlle Lemmens: Orthoptiste

   

 

 

 

 

 

 

 

Françoise Molemans: Technisch oogheelkundig assistente (TOA)Françoise Molemans: Technisch oogheelkundig assistente (TOA) Mariska Seymons: Technisch oogheelkundig assistente (TOA) / VerpleegkundigeMariska Seymons: Technisch oogheelkundig assistente (TOA) / Verpleegkundige